Školní družina

Provoz ŠD:  

  • pondělí - pátek  
  • ranní od 6,45 do 7,45 hodin
  • odpolední od 11,40 do 16,30 hodin 
  • telefonní kontakt: 608 165 030
  • číslo účtu školy pro platby za ŠD:  428455399/0800

Ve škole jsou dvě oddělení - kapacita je 24 žáků:

  • I. oddělení - vychovatelka Bc. Lucie Pěkná
  • II. oddělení - vychovatelka Renata Čermáková

    Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Omluvenka ze školní družiny
 
 
 
Požadavky na nahrávání