ON-Line omluvenka

Tato omluvenka slouží výhradně pro žáky základní školy 4. ZŠ Nerudova a je potřeba vyplnit následující pole.

Nenahrazuje řádnou omluvenku v žákovské knížce.  

 
 
 
Požadavky na nahrávání