4 ZŠ  >  AKTUALITY

Školní psycholog

 

Nový pracovník školního poradenského pracoviště od začátku roku 2020: Mgr. Jitka Svátková

pro žáky a pedagogy:    pravidelně každé úterý 11 - 12,30 hod.

pro rodiče a zákonné zástupce:   poslední pondělí v měsíci 15 - 16,30 hod.

Pozice školního psychologa byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Žáci se mohou na školního psychologa, obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.). Školní psycholog je k dispozici také rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy.

Ke školnímu psychologovi, se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje jak  s třídou, jako kolektivem, tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislým pracovníkem školy a je vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádí ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky.


14. 1. 2020

 

4. Základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

Nerudova 481
251 01 ŘÍČANY

Telefon:
+420 323 602 005
+420 777 755 127
+420 731 449 247

e-mail:
jitka.machackova@zsp.ricany.cz
blanka.vesela@zsp.ricany.cz