Školní družina

Provoz ŠD:  

  • pondělí - pátek  
  • ranní od 6,45 do 7,45 hodin
  • odpolední od 11,40 do 16,30 hodin 

telefonní kontakt: 608 165 030

číslo účtu školy pro platby za ŠD:  428455399/0800


Ve škole jsou tři oddělení - kapacita je 29 žáků:

I. oddělení - vychovatelka Anna Posádová
umístění v kmenové třídě - přípravná třída

II. oddělení - vychovatelka Renata Čermáková
umístění v kmenové třídě  - 1. - 3. ročník

III. oddělení - vychovatelka Mgr. Monika Šimková
umístění v kmenové třídě - ST  


Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Denní rozvrh:

  6.45  -  7.45   výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 

11.40 - 13.45   hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.35 - 14.30   vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

14.30 - 15.30   příprava do vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů)

15.30 - 16.30   zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Přílohy

 

4. Základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

Nerudova 481
251 01 ŘÍČANY

Telefon:
+420 323 602 005
+420 777 755 127
+420 731 449 247

e-mail:
jitka.machackova@zsp.ricany.cz
blanka.vesela@zsp.ricany.cz